Artikel

Bavo verdeelt zijn bezittingen onder de armen

Omgeving van Jan de Bray, 1650-1700
Utrecht, Museum Catharijneconvent, BMH s1558, in bruikleen van parochie O.L.V. Rozenkrans en H. Dominicus Haarlem

Alle rechten voorbehouden