Contact

Deze website wordt beheerd door Museum Catharijneconvent in Utrecht. De redactie schrijft de (kunst)historische bijdragen en leest de verhalen van de deelnemers.

De redactie probeert alle nieuwe bijdragen te lezen en behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten waar nodig, correcties aan te brengen of een bijdrage eventueel te verwijderen zonder daar verder uitleg over te geven. Ook reacties die niet gerelateerd zijn aan de website en de onderliggende themasites kunnen zonder opgaaf van reden verwijderd.

De redactie voegt zelf ook (kunst)historische bijdragen toe. Ten behoeve van een prettige leesbaarheid is besloten om geen noten toe te voegen aan de artikelen. Onder het kopje Literatuurlijst vind je een verantwoording van de gebruike boeken en artikelen.
Zie je zelf onjuistheden in de teksten of heb je aanvullingen stuur dan een e-mail naar educatie@catharijneconvent.nl o.v.v. catharijneverhalen.nl.

Contact
Heb je vragen en/of opmerkingen over deze site, de inhoud ervan of deelname eraan neem dan contact op met Museum Catharijneconvent via 030 231 38 35 of educatie@catharijneconvent.nl o.v.v. catharijneverhalen.

Postadres
Museum Catharijneconvent
t.a.v. Redactie catharijneverhalen.nl
Postbus 8518
3503 RM Utrecht

Alle rechten voorbehouden