Artikel

Over het museum

Museum Catharijneconvent laat met eeuwenoude en hedendaagse kunst het heden en verleden van het christendom in Nederland zien. Geniet van unieke middeleeuwse meesterwerken en de mysterieuze schatkamer vol goud en zilver. En kom alles te weten over de achtergronden en tradities van onze feestdagen. Dit alles in een prachtig middeleeuws klooster in hartje Utrecht.

Geschiedenis
Met een collectie van zowel protestantse als katholieke kunstvoorwerpen is het museum uniek in de wereld. Van het European Museum Forum ontving het museum in mei 2008 een speciale onderscheiding voor de wijze waarop aan jongeren in het bijzonder uitleg over het christendom wordt gegeven. In 1979 opent Museum Catharijneconvent voor het eerst zijn deuren voor het publiek. De brede basis voor de collectie van het museum vormen de verzamelingen van het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, het Bisschoppelijk Museum uit Haarlem, het Oud-Katholiek Museum en de Stichting Protestants Kerkelijk Kunstbezit. Op initiatief van de rijksoverheid brachten zij in 1976 hun collecties onder in de Stichting Catharijneconvent. Niet alleen konden de verzamelingen zo beter worden beheerd, maar door het samengaan ervan ontstond, quasi onbedoeld, een van de belangrijkste musea voor christelijke kunst en cultuur in de wereld. Een bijzondere bijkomstigheid was bovendien dat de verschillende collecties elkaar feilloos aanvullen en daardoor de collectie van het jonge museum extra versterken. Zo bezit het Aartsbisschoppelijk Museum een prachtige collectie middeleeuwse kunst en munten de drie andere collecties uit in de periode na 1600.

Verrijking van de collectie?
De verzamelingen zijn verrijkt met een selectie van bruiklenen uit de bisschoppelijke musea van Breda, ‘s-Hertogenbosch en Roermond. Ook kan het museum putten uit de rijkscollecties en zijn particulieren bereid gevonden hun waardevolle kunstwerken in langdurig bruikleen te geven. Met verstandige aankopen wordt geprobeerd hiaten binnen die collecties op te vullen en binnen het geheel een blijvende eenheid te creëren. De zeer genereuze steun van de Vereniging van Vrienden van Museum Catharijneconvent mag hierbij niet onvermeld blijven.

Alle rechten voorbehouden