Het vaandel

De verteller van dit verhaal behoorde tot de parochie waarvan een vaandel van de meisjesvereniging op de tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht te zien was.

Vaandel van Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad, afdeling meisjes, Utrecht

In 1951 ben ik geboren en deze tentoonstelling roept bij mij veel herinneringen op aan mijn katholieke opvoeding in Utrecht. Het trof mij in deze zaal een wandkleed aan te treffen van de meisjesvereniging van de Parochie O.L. Vrouw van Goede Raad. Dit vaandel is van 'mijn' parochie die al lange tijd niet meer bestaat. Ik heb goede en minder goede herinneringen aan deze parochie en de nonnenschool die er bij hoorde (Mariaschool). 
 

Dit herinneringsverhaal is opgeschreven tijdens de tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht (2012) en vervolgens gedigitaliseerd.

Alle rechten voorbehouden