Nieuws

Onderzoeksbeurs

Drs. Marije de Nood, werkzaam als educator en conservator bij Museum Catharijneconvent, krijgt een van de zes prestigieuze Museumbeurzen van NWO, de Organisatie voor Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek. Door de beurs wordt Marije de Nood in staat gesteld om samen met prof. dr. Joris van Eijnatten, hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, een jaar lang onderzoek te doen naar de duurzame koppeling van persoonlijke verhalen aan museumvoorwerpen.

De te ontwikkelen strategieën en methodieken zullen ook voor andere erfgoedinstellingen toepasbaar zijn

Innovatieve impuls
Het onderzoek van Marije de Nood en Joris van Eijnatten geeft een innovatieve impuls aan de verbreding van het verzamelgebied van Museum Catharijneconvent met persoonlijke verhalen over tradities, gebruiken en gewoontes. Er wordt onderzocht wat de beste manier is om 20e- en 21e-eeuwse verhalen te verzamelen, te bewaren, te ontsluiten, te presenteren, te delen en aan (externe) collecties te koppelen. Het mondt uit in een model waarbij mensen via participatie hun verhalen duurzaam aan museumvoorwerpen van Museum Catharijneconvent kunnen verbinden.

Het religieuze landschap van Nederland is de laatste decennia sterk veranderd. Kennis over de oorsprong van religieuze tradities dreigt te verdwijnen uit ons collectieve geheugen en tegelijkertijd ontstaan er nieuwe gewoonten en gebruiken. Persoonlijke verhalen schetsen beeldend hoe religieuze museumvoorwerpen zijn gebruikt en wat voor betekenis ze voor mensen hadden en hebben. Ze brengen de voorwerpen voor museumbezoekers tot leven. Als we die verhalen niet vastleggen, gaat deze immateriële dimensie voorgoed verloren, verliezen de objecten hun zeggingskracht en raken we het zicht kwijt op de verbinding tussen het religieuze verleden en nieuwe ontwikkelingen in heden en toekomst.

Als we die verhalen niet vastleggen, gaat deze immateriële dimensie voorgoed verloren

Museumbeurs
De Museumbeurs, die door NWO wordt uitgereikt, bedraagt maximaal €62.500 en is bedoeld voor onderzoek naar de collectie en naar educatie, digitalisering of het bereiken van nieuw publiek. Vooralsnog zijn er zes beurzen uitgereikt aan diverse medewerkers in Nederland. De winnende onderzoeken sluiten aan bij de Kennisagenda voor het Museale Veld, die is ontwikkeld door het ministerie van OCW, samen met de Museumvereniging, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, NWO, KNAW, de Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis en experts uit het museumveld.

Alle rechten voorbehouden