Inspiratiehuisje

Zet je in voor je naaste

Inspiratiehuisje

Het museum hoopt dat mensen na een bezoek aan de tentoonstelling een positievere en actievere houding aannemen ten aanzien van hun medemens. Dat elke bezoeker beseft dat hij zelf kan bijdragen aan een betere samenleving, waarin iedereen ertoe doet.

Tijdens Ik geef om jou! wordt het huisje op de binnenplaats ingericht als een warme, gezellige huiselijke ruimte. Een laagdrempelige ‘zoete inval’ waar iedereen zich welkom voelt. Mensen die na de tentoonstelling zelf op zoek zijn naar een zinvolle besteding van hun vrije tijd en zich willen inzetten voor een ander kunnen hier inspiratie opdoen. Zogeheten match makers staan voor hen klaar en koppelen de bezoeker na een persoonlijk gesprek aan een vrijwilligersorganisatie. De match makers worden tijdelijk vrijwilliger bij Museum Catharijneconvent. Het museum werkt voor dit onderdeel van het project samen met de Vrijwilligerscentrale Utrecht.

Stuur een kaartje
Wie geen zin heeft om zich te commiteren aan een organisatie kan ook middels een klein gebaar iets voor een ander te betekenen. In het Inspiratiehuisje liggen ansichtkaarten klaar die bezoekers met een boodschap kunnen versturen naar iemand, bijvoorbeeld een eenzame oudere of een zieke, die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Dit onderdeel wordt vormgegeven met deelnemers aan Atelier Spat in Utrecht, die een psychiatrische en/of dakloze achtergrond hebben.

Alle rechten voorbehouden