Belasting van partners van CVA patienten

In 2007 telde Nederland zo´n 1,5 tot 3,7 miljoen mantelzorgers, 7% hiervan is zeer zwaar belast of overbelast. Bij mantelzorgers van CVA patiënten is dit percentage veel hoger (35-50%). Mantelzorgers, vooral ouderen, lopen het risico op een verminderde kwaliteit van leven, op depressie en verhoogde morbiditeit en mortaliteit.

Het risico op overbelasting of depressie op middenlange en
langere termijn, wordt bepaald door patiënt – en situatiegebonden
factoren en persoonlijke factoren van de mantelzorger
zelf. Patiëntgebonden factoren zijn bijvoorbeeld de ernst van
motorische, cognitieve of gedragsproblemen.

Persoonlijke kenmerken van de mantelzorger die samenhangen
met een grotere ervaren belasting zijn: vrouwelijk geslacht,
slechte fysieke gezondheid, een sombere stemming en een passieve
copingstijl. Daarnaast spelen de financiële situatie en de
relatie tot de patiënt een rol.

Tot slot komt uit eerder onderzoek
naar voren dat het aantal zorgtaken dat de mantelzorger
verricht, samenhangt met de ervaren belasting.

In 2007 deed een groep revalidatieartsen, waaronder dr. J.M.A.Visser-Meily van revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht, onderzoek naar de ervaren belasting van partners van CVA patiënten in dagbehandeling van een verpleeghuis.

CVA, Cerebro Vasculair Accident, betekent ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’. Dit kan een hersenbloeding of een herseninfarct zijn.

Alle rechten voorbehouden